a a a

Chór

Śpiew cerkiewny to nieodłączny atrybut Cerkwi prawosławnej, bez którego trudno wyobrazić sobie prawosławne nabożeństwo. Jest to muzyka wszechobecna we wszystkich formach tradycji Prawosławia. Śpiew cerkiewny to sztuka, która stanowi wyznanie wiary zgromadzonych wiernych. W ciągu całej historii Cerkiew prawosławna szczególnie dbała o śpiew liturgiczny. We wszystkich parafiach istniały chóry, których śpiew towarzyszył nabożeństwom.

 

W naszej parafii działają chóry:

CHÓR PARAFIALNY

Śpiewa na sobotnich wieczornych nabożeństwach, niedzielnych Liturgiach o 10:00 oraz w dni świąteczne. Chór w większości stanowi młodzież i studenci.

Dyrygentem jest matuszka Tatiana Wawreniuk.

Próby odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18:00.

                                                                      

   

CHÓR DZIECIĘCY

Dzieci ze szkół podstawowych śpiewają na niedzielnych Liturgiach
o 8:00 rano oraz podczas świąt cerkiewnych.

Dyrygentem chóru jest pani Elżbieta Czech.

Próby odbywają się w każdą niedzielę po I Liturgi Św. (8:00)

 

PSALMISTKA

Podczas nabożeństw w dni powszednie za śpiew w cerkwi odpowiada Marianna Łuszcz.

 

 

 

 

Przychodząc na próby naszych chórów możesz nauczyć się śpiewać.
Serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa w nabożeństwach poprzez śpiew cerkiewny. 

serwisy internetowe strony internetowe