a a a

Galeria Bractwa

Witamy w Galerii Zdjęć Bractwa Młodzieży Prawosławnej działającego przy naszej parafii. zamierzamy prezentować tu zdjęcia dokumentujące naszą działalność. 

Zapraszamy do oglądania! 


I oficjalne spotkanie naszego Bractwa 13 IV 2008 

Przygotowanie Palemek 19 IV 2008 

Pierwsze Ognisko Bractwa 9 V 2008 

Pielgrzymka Prawosławnej Młodzieży na Świętą Górę Grabarkę 2008 

Pielgrzymka do Jabłecznej 25 VI 2008 

Weekend w leśniczówce Gnilec 24-27 VIII 2008 

Spotkania z Bractwami na Dojlidach i Antoniuku 17 i 24 X 2008 

Wspólny wyjazd na Grabarkę z BMP Antoniuk 8-10 XI 2008 

Walne Zgr. BMP Diecezji B.-Gd. w Czarnej B. 12-13 XII 2008.


Kolędowanie 2009 

Ognisko z BMP z Dojlid 8 V 2009 

Pielgrzymka Prawosławnej Młodzieży na Świętą Górę Grabarkę 2009 

Pielgrzymka do Supraśla 9 VIII 2009 

Pielgrzymka na Grabarkę - sierpień 2009 

Jubileuszowe 50-te spotkanie naszego Bractwa 27 XI 2009 

Walne zgromadzenie BMP w Gródku 28 XI 2009 

Walne Zgr. BMP Diecezji B.-Gd. w Białymstoku 12 XII 2009 


Kolędowanie 2010 

Przygotowanie Palemek 26 III 2010 


 Pielgrzymka Prawosławnej Młodzieży na Świętą Górę Grabarkę 2011

Wybory nowego Zarządu BMP 4III2011

Dyskoteka z okazji święta Jana Teologa 27V2011


Ognisko Bractwowe 13X2014


Pieczenie prosfor

 

serwisy internetowe strony internetowe