a a a
2010-02-02

Przeniesione święto Spotkania Pańskiego

   W tym roku święto Spotkania Pańskiego, zwane również „Gromnicą”, jest przeniesione z dnia 15 lutego na dzień 14 lutego (niedziela). Wynika to z faktu, iż w dniu 15 lutego br. wypada Poniedziałek Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu. Tę zmianę reguluje Prawosławny Typikon i prawo kanoniczne (patrz: Типикон, 2 февраля, 7-я Маркова глава).

Porządek służb w naszej cerkwi:


SOBOTA 13.II
17:00 Wsienoszcznoje Bdienije (święcenie świec gromnicznych)


NIEDZIELA 14.II
NIEDZIELA PRZEBACZENIA WIN (SEROPUSTNA). Wspomnienie wygnania Adama z Raju i święto SPOTKANIE PAŃSKIE
8:00 I Boska Liturgia
10:00 II Boska Liturgia

    Spotkanie Pańskie jest świętem nieruchomym obchodzonym 2/15 lutego, czterdziestego dnia po Narodzeniu Chrystusa. Lokalnie obchodzone było już w III w., a w IV w. na Wschodzie zaliczono je do dwunastu wielkich świąt cerkiewnych. Od początku Cerkiew traktowała je jako spotkanie ludzkości w osobie starca Symeona z Bogiem, spotkanie Starego i Nowego Testamentu. Początkowo Spotkanie traktowano jako święto ku czci Bogarodzicy, później, pomimo swej niewątpliwej bliskości świętom maryjnym, zostało zaliczone go grupy świąt Pańskich, poświęconych bezpośrednio Chrystusowi. W tym dniu prawosławni wierni przynoszą do cerkwi świece gromniczne, które są oświęcane.
 

serwisy internetowe strony internetowe