a a a
2017-06-01

Święto ap. Jana Teologa

 W tym roku, w szóstą niedzielę po Passze Cerkiew świętowała także pamięć świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa, który jest patronem naszej parafii.

 W przededniu święta, w sobotę 20 maja nabożeństwo całonocnego czuwania sprawował o. prot. Marek Ławreszuk z parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Słonecznym Stoku, a oprócz duchownych naszej parafii, obecny był także o. Sofroniusz z monasteru św. Onufrego w Jabłecznej.
 Tradycją jest już wieczorne nabożeństwo małego oświecenia wody, które poprzedza śpiewany akatyst ku czci naszego Patrona. Sprawowali je o. Michał Czykwin i o. Adam Jakuc. Godzina tej wieczornej służby jest ustalana tak, żeby osoby pracujące mogły w niej uczestniczyć.
 Na niedzielną Boską Liturgię przybyło wielu wiernych oraz pielgrzymów, których sercom bliska jest nasza wspólnota. Nabożenstwo sprawowali zaproszeni goście: o. mitrat Walerian Antosiuk z parafii św. Jerzego na Nowym Mieście, o. mitrat Eugeniusz Konachowicz, o. Sofroniusz, o. Remigiusz Sosnowy z wojskowej parafii w Warszawie, o. protodiakon Marian Romańczuk z parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Słonecznym Stoku i o. hierodiakon Augustyn z monasteru Opieki Matki Bożej w Wysowej. Towarzyszyło im duchowieństwo naszej parafii na czele z proboszczem, o. prot. Markiem Wawreniukiem. Nabożeństwo swoim śpiewem upiększały dwa chóry: dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją p. Anny Waśkowskiej oraz parafialny, kierowany przez p. Marcina Aleksiejuka. Świąteczne uroczystości zakończyła procesja wokół cerkwi, w której uczestniczył o. prot. Piotr Augustyńczuk z parafii w Fastach.
 Wszystkim uczestnikom święta składamy serdeczne podziękowania i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki naszego patrona św. Jana Teologa.
diak. Piotr Makal
fot. Marcin Surynowicz
 
 
 
 
serwisy internetowe strony internetowe