a a a
2017-06-02

Nasza parafia inicjatorem wystawy w Kaliningradzie


    W dniach  27 – 30 czerwca 2017 roku w Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja) przebywał z oficjalną wizytą ks. prot. Marek Wawreniuk. Udał się tam na zaproszenie ks. Igora Ilińskiego proboszcza Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Zielonogradsku i dziekana dekanatu Przymorskiego, który od wielu lat współpracuje z Parafią Prawosławną św. Jana Teologa na białostockich Bacieczkach. W dniu 28 czerwca ks. Marek przewodniczył św. Boskiej Liturgii sprawowanej w cerkwi parafialnej w Zielonogradsku w asyście ks. prot. Włodzimierza Nowickiego z Moskwy i miejscowego proboszcza ks. Igora Ilińskiego. Po nabożeństwie duchowni uczestniczyli w pikniku zorganizowanym przez niedzielną szkołę działającą przy parafii św. Aleksandra Newskiego w Kaliningradzie zorganizowanym nad brzegiem Morza Bałtyckiego. Udali się tam na zaproszenie proboszcza parafii ks. prot. Aleksandra Sokołowa. Podczas spotkania rozmawiano na temat katechizacji  i pracy z młodzieżą w obu naszych lokalnych Cerkwiach.
    W dniu 29 maja 2017 roku otwarto kolejną zagraniczną wystawę fotograficzną – Kolory Prawosławia Polska. Wystawę zorganizowano w Bibliotece Miejskiej im. Czechowa w Kaliningradzie (Rosja). Pomysłodawcami przedsięwzięcia po stronie rosyjskiej był Ks. Igor Ilińskij dziekan dekanatu Przymorskiego Diecezji Kaliningradskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej a po stronie polskiej Parafia św. Jana Teologa w Białymstoku. Wystawa nie mogła by się odbyć gdyby nie akceptacja  Prezesa Stowarzyszenia OrthNet Aleksandra Wasyluka  i pozwolenie na wykorzystanie zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej www.orthphoto.pl.
    Organizatorami wystawy na miejscu byli: Administracja Miasta Kaliningradu, Prawosławna Diecezja Kaliningradska Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Kaliningradzki Oddział Organizacji Światowego Rosyjskiego Narodowego Soboru oraz Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie.
W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli: Dagmara Luković konsul RP w Kaliningradzie, Marina Yadova naczelnik Departamentu Kultury Administracji Miasta Kaliningradu, Lubow Yuldasova zastępca kierownika Departamentu Edukacji Administracji Miasta Kaliningradu, ks. prot. Marek Wawreniuk proboszcz Parafii św. Jana Teologa w Białymstoku, ks. Igor Ilinskij przedstawiciel Diecezji Kaliningradskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej oraz grupa pielgrzymów z Polski przebywająca w tym czasie w  Obwodzie Kaliningradzkim  z opiekunem duchownym ks. prot. Adamem Dzienisiukiem i organizatorem wyjazdu Ireną Treszczotko.
    Podczas otwarcia wystawy głos zabierali kolejno przedstawiciele Administracji Miasta Kaliningradu, Konsulatu RP w Kaliningradzie oraz pomysłodawcy przedsięwzięcia. Ks. prot. Marek Wawreniuk w swoim wystąpieniu wyraził wdzięczność  wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia idei organizacji wystawy. Nade wszystko Dziekanowi Dekanatu Przymorskiego ks. Igorowi Ilińskiemu za osobiste zaangażowanie  i doprowadzenie dzieła do końca.
    Po uroczystym otwarciu wystawy odbył się krótki koncert muzyki cerkiewnej. Wystąpił kameralny chór cerkwi Narodzenia NMP w Kaliningradzie pod dyrekcją Natalii Ogeenko.
W drodze powrotnej do Polski 30 maja ks. Marek odwiedził Parafię Prawosławną św. Ducha w miejscowości Niestierow  gdzie spotkał się z jej proboszczem ks. Gieorgim Biriukowym. Proboszcz Ks. Gioorgij w minionym roku odwiedził Parafię św. Jana Teologa i Ośrodek ElEOSU działający na terenie Parafii. Główne rozmowy podczas spotkania dotyczyły pracy socjalnej w wymiarze parafialnym oraz możliwości przyjazdu do Białegostoku grupy młodzieży działającej na co dzień przy cerkwi w  Niestierowie.

 

serwisy internetowe strony internetowe