a a a
2017-11-02

Przybycie relikwii św. Nektariusza

W dniu 19 listopada czeka nas niezwykłe duchowe przeżycie, albowiem do Polski po raz pierwszy w historii przybędą relikwie świętego Nektariusza z Eginy- wyjątkowego świętego naszych czasów. Relikwie będą przebywać w Białymstoku przez kilka dni, a główne uroczystości będą miały miejsce w sąsiedniej parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Słonecznym Stoku. Dlatego w dniu 19 listopada (niedziela) odprawimy w naszej cerkwi jedną Liturgię Świętą o godz. 8:00, tak byśmy wszyscy mieli możliwość spotkania relikwii świętego Nektariusza.


Przybycie relikwii św. Nektariusza do Białegostoku
Program obchodów w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego
w Białymstoku

Sobota 18.XI.
16.30 - powitanie delegacji i relikwii, doksologia
17.00 - CAŁONOCNE CZUWANIE
21.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.
23.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.

Niedziela 19.XI.
7.00 - MOLEBIEN i małe oświęcenie wody
7.30 - BOSKA LITURGIA
9.30 - uroczyste powitanie hierarchów i delegacji
10.00 - BOSKA LITURGIA i procesja z relikwiami
13.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.
15.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.
16.30 - pożegnanie relikwiiŚwięty Nektariusz z Eginy

Grecki mnich, późniejszy archimandryta i metropolita. Jeden z bardziej znanych współcześnie świętych prawosławnych Greckiego Kościoła.
Urodził się w ubogiej, wielodzietnej greckiej rodzinie w Tracji, niedaleko Konstantynopola, otrzymując imię Anastazy. Nauki, podczas których wyróżniał się ponadprzeciętną inteligencją, pobierał w Konstantynopolu, gdzie mieszkał od 14 roku życia. Na naukę i swoje utrzymanie zarabiał własną pracą. Po studiach został nauczycielem w mieście Chios. Po pracy oddawał się modlitwie i ascezie w celu duchownego doskonalenia.
Mając 30 lat wstąpił do klasztoru, w 1875 przyjmując święcenia przyjął imię Łazarz. Dwa lata później złożył ponownie śluby, został wyświęcony na hierodiakona i przyjął imię Nektariusz. Dzięki znajomości z patriarchą aleksandryjskim mógł podjąć studia teologiczne w Atenach, po ukończeniu których został wysłany do Kairu. Pełnił tam funkcję kapłana w kościele Agios Nikolaos (św. Mikołaja). W uznaniu jego wiedzy i zdolności organizacyjnych patriarcha Konstantynopola wyświęcił go na arcybiskupa Pentapolis. Po roku arcybiskup Nektariusz był zmuszony ustąpić z urzędu na skutek intryg miejscowego duchowieństwa. Udał się do Aten, gdzie został wykładowcą teologii. Zajął się również wydawaniem publikacji, które uzyskały szeroki rozgłos.
W 1908, rezygnując z posady uniwersyteckiej osiadł na Eginie w monasterze Trójcy Świętej, który wcześniej sam założył i zbudował. Poświęcił się całkowicie życiu mnicha i pracy nad kolejnymi publikacjami. Zyskał sławę cudotwórcy, do którego udawały się rzesze wiernych z całej Grecji.
Zmarł w 1920 r. i został pochowany na terenie monasteru. Według tradycji Cerkwi, gdy po 33 latach otwarto jego grób, okazało się, że ciało Nektariusza nie uległo rozkładowi. Według świadków z grobu wydzielał się cudowny zapach. Ten fakt oraz wcześniejsza sława cudotwórcy, jaką cieszył się mnich, stały się podstawą do jego kanonizacji. Odbyła się ona w Konstantynopolu w 1961 r. Obecnie święty spoczywa w sarkofagu w kaplicy przy katolikonie Świętej Trójcy.

 


 

Pełny program pobytu relikwii św. Nektariusza

17 listopada - piątek

19.10 – powitanie delegacji i relikwii w Porcie Lotniczym Warszawa Modlin


                               Sobór św. Marii Magdaleny w Warszawie
17 listopada - piątek
20.00 - powitanie relikwii, MOLEBIEN
21.00 - AKATYST
22.30 - 7.30 - przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta

18 listopada – sobota
9.00 - BOSKA LITURGIA, MOLEBIEN z czytaniem ŻYWOTU ŚW.
12.00 - AKATYST
13.30 -pożegnanie relikwii


                                  Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
18 listopada – sobota
16.30 - powitanie delegacji i relikwii, doksologia
17.00 - CAŁONOCNE CZUWANIE
21.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.
23.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.

19 listopada - niedziela
0.30-6.00 - przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta
7.00 - MOLEBIEN i małe oświęcenie wody
7.30 - BOSKA LITURGIA
9.30 - uroczyste powitanie hierarchów i delegacji
10.00 - BOSKA LITURGIA i procesja z relikwiami
13.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.
15.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.
16.30 - pożegnanie relikwii


                               Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku
19 listopada - niedziela
17.00 - powitanie relikwii, akafist z czytaniem żywotu świętego
21.00 - AKATYST, czytanie ŻYWOTU ŚW.
23.30-6.00 - przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta

20 listopada - poniedziałek
8.00 - BOSKA LITURGIA
10.00 - AKATYST
11.30 - pożegnanie relikwii


                        Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
20 listopada - poniedziałek
11.45 - powitanie w kaplicy szpitalnej i MOLEBIEN dla pacjentów i pracowników szpitala
 

                          Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu
20 listopada - poniedziałek
14.45 - powitanie relikwii, doksologia
15.00 - czytanie żywotu świętego
18.00 - POWIECZERZE z kanonem przed Eucharystią w cerkwi św. Jana Teologa
18.30 - monasterska AGRYPNIA: wielka wieczernia z oświęceniem chlebów, czytanie żywotu św. Nektariusza, jutrznia (po katyzmach czytanie modlitw przed Eucharystią), nabożeństwo 1 godziny, molebień z akatystem i oświęceniem wody, nabożeństwo 3 i 6 godziny

21 listopada - wtorek
0.00 - BOSKA LITURGIA
3.00 - śpiewanie pieśni z Bogogłaśnika
5.30 - BOSKA LITURGIA w cerkwi św. Antoniego Supraskiego
7.15 - pożegnanie relikwii


     Prawosławny Dom Opieki przy Parafii św. Proroka Eliasza w Białymstoku
21 listopada - wtorek
8.00 - wizyta w Prawosławnym Domu Opieki i MOLEBIEN dla pensjonariuszy ośrodka
 

                 Monaster Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach
21 listopada - wtorek
10.45 - powitanie relikwii, uroczysta doksologia i AKATYST
14.00 - pożegnanie relikwii
 

                              Monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach
21 listopada - wtorek
15.00 - powitanie relikwii, doksologia
17.00 - CAŁONOCNE CZUWANIE święta św. Nektariusza z Eginy
23.00 - AKATYST

22 listopada – środa – liturgiczny dzień wspomnienia św. Nektariusza z Eginy

0.00 - BOSKA LITURGIA
9.00 - BOSKA LITURGIA i procesja z relikwiami świętego
13.00 - pożegnanie relikwii


                                            Monaster św. Marty i Marii na Grabarce
22 listopada – środa
14.00-16.00 - wizyta relikwii w monasterze


                                           Parafia św. Jana Klimaka w Warszawie
22 listopada – środa
20.00 - powitanie relikwii, doksologia
21.00 - AKATYST w języku cerkiewnosłowiańskim i greckim

23 listopada – czwartek
0.00 - BOSKA LITURGIA
9.00 - BOSKA LITURGIA
12.00 - pożegnanie relikwii


                                                  Parafia św. Aleksandry
                i Prawosławny Dom Opieki Społecznej „Betania” w Stanisławowie

23 listopada – czwartek
14.00-18.30 - wizyta w cerkwi i w domu opieki

23 listopada – czwartek
19.35 – pożegnanie delegacji i relikwii w Porcie Lotniczym Warszawa Modlin i odlot do Aten
 

serwisy internetowe strony internetowe