a a a
2018-07-09

Zapytanie ofertowe na prace adaptacyjne

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk w partnerstwie z Parafią Prawosławną pw. Św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku zapraszają do złożenia ofert na wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu  przeznaczonym na przedszkole w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 2/PP/PI/RPOWP/2018

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 2/PP/PI/RPOWP/2018.

Załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 


Białystok, dnia 26.07.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk w partnerstwie z Parafią Prawosławną pw. Św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na:

 Wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu  przeznaczonym na przedszkole 

w ramach projektu: „Poziomkowe Przedszkolaki”  
nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0265/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

złożyła firma:

 a) BUDMAT Usługi Budowlano-Remontowe Mateusz Szestowicki, 

ul. 1000-lecia P.P 26, 16-200 Dąbrowa Białostocka, która została wybrana do realizacji usługi

 

W/w oferty spełniły wymogi określone w o zamówieniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów.

 Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr 786  898 777.


 

 

serwisy internetowe strony internetowe