a a a
2018-09-21

Odszedł do Pana ks. mitrat Eugeniusz Konachowicz

21 września br. w wieku 92 lat zmarł ks. mitrat Eugeniusz Konachowicz, rezydent parafii Św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku.

   Pogrzeb ojca Eugeniusza będzie miał miejsce w cerkwi św. Jana Teologa w Białymstoku (ul. Herberta 61)

- 22 września (sobota) godz. 19:00 Panichida

- 23 września (niedziela) godz. 10:00 Liturgia Święta i obrzęd Pogrzebu

   Ciało duchownego zostanie pochowane na cmentarzu przy parafii p.w. Wszystkich Świętych na białostockiej Wygodzie.

 Ks. Eugeniusz Konachowicz urodził się 20 lutego 1926 r. w Kleszczelach w rodzinie Jana i Anny. W latach 1947-1949 niósł posługę w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. W 1949 roku został dyrygentem - psalmistą w swej rodzinnej miejscowości. Posługę tę pełnił przez ponad 22 lata. W dniu św. Ducha 18 czerwca 1951 r. w Kleszczelach wstąpił w związek małżeński z Marią Noskowicz. Pracę z chórem cerkiewnym łączył z pracą z dziećmi (uczył śpiewu i języka cerkiewnosłowiańskiego) oraz z pracą kulturalną na rzecz środowiska lokalnego (wspólnie z nauczycielem języka ukraińskiego prowadził amatorski zespół teatralno-wokalny). W latach 1967-1969 został wybrany na przewodniczącego koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Kleszczelach.

Święcenia diakońskie (15 marca 1970) oraz kapłańskie (22 marca 1970) otrzymał w katedrze w Białymstoku z rąk biskupa białostocko-gdańskiego Nikanora (Niesłuchowskiego). Pracę duszpasterską rozpoczął od stanowiska proboszcza parafii w Jurowlanach w dekanacie sokólskim. W 1971 roku został mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Jałówce w dekanacie gródeckim i kierował nią przez blisko 33 lata. Przez ponad 53 lata, tj. w latach 1951-2004 pracował jako katecheta w różnych miejscowościach: Kleszczele, Jurowlany, Jałówka, Wiejki, Podozierany, Łuplanka Stara, Zaleszany, Zubry, Cisówka, Nowosady i Szymki, przy czym najdłużej w Szkole Podstawowej w Szymkach.

Od 2004 roku z powodu znacznej utraty wzroku został przeniesiony w stan spoczynku i zamieszkał w Białymstoku. Na co dzień jednak nie zaniedbywał swojej posługi kapłańskiej. Bardzo często był spowiednikiem duchowieństwa dekanatów gródeckiego i sokólskiego diecezji białostocko-gdańskiej, jak też wielu jej wiernych. Od 2018 roku był rezydentem parafii Św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku.

                                                          Wiecznaja pamiat'!

ks. Andrzej Konachowicz

serwisy internetowe strony internetowe