a a a
2019-03-18

Nabożeństwo w intencji Białorusinów

   W niedzielę 24 marca, tak jak w latach poprzednich,  w naszej cerkwi będzie sprawowany Molebień w intencji Białoruskiego narodu.
   Święta Liturgia o godzinie 10:00 będzie sprawowana częściowo w języku białoruskim, a po jej zakończeniu zostanie odprawiony Molebień.                                         ЗАПРАШЭННЕ
   Арганізацыйны камітэт святкавання сто першай гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі сардэчна запрашае на ўрачыстыя мерапрыемствы, якія адбудуцца ў нядзелю 24 сакавіка 2019 года ў Беластоку.


    У праграме:
10:00 Царква св. Яна Тэолага, вул. Збігнева Герберта 1
• Святая літургія і малебен за беларускі народ

15:00 Кафэ „Zmiana Klimatu”, вул. Варшаўская 6
• урачыстыя віншаванні
• канцэрт Андрэя Мельнікавa


                           

 

                      101. rocznica Białoruskiej Republiki Ludowej

 

25 marca 1918 roku Białorusini obwieścili światu swoją podmiotowość państwową, ogłaszając w Mińsku niezależność Białoruskiej Republiki Ludowej. Wydarzenie to wpisuje się w proces dziejowy narodów Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż podobne dążenia wykazywali w tym czasie Czesi, Estończycy, Finowie, Litwini, Łotysze, Polacy, Słowacy i Ukraińcy.
W Białymstoku już w końcu lat 20. XX wieku nasi przodkowie uroczyście świętowali w dniu 25 marca rocznicę utworzenia Białoruskiej Republiki Ludowej.
I wydawało się, że tragiczne wydarzenia II wojny światowej oraz komunistyczne rządy w Polsce i Związku Sowieckim zatrą w narodzie pamięć historyczną o pierwszej, nowoczesnej państwowości białoruskiej. Jednak tak się nie stało. Pamięć o Białoruskiej Republice Ludowej, jeszcze w warunkach konspiracji, bo od połowy lat 80. ubiegłego stulecia, zaczęła przywracać białoruska młodzież studiująca na polskich uczelniach. A po demokratycznych zmianach, które zaszły w Polsce po 1989 roku, rocznicę obwieszczenia niezależności Białoruskiej Republiki Ludowej nasza wspólnota świętuje już legalnie – i to nie tylko na Białostocczyźnie.
Nasi przodkowie, Białorusini z Białostocczyzny, czynnie brali udział w wydarzeniach, które na początku 1918 roku doprowadziły do utworzenia Białoruskiej Republiki Ludowej – pomimo tego, iż przeważająca ich większość od sierpnia 1915 roku zmuszona była tułać się po bezkresach imperium rosyjskiego. Na czele Ludowego Sekretariatu Białorusi – pierwszego rządu Białoruskiej Republiki Ludowej – stanął Jazep Waronka rodem z Sokólszczyzny. W Grodnie udzielał się w białoruskich organizacjach Szymon Jakowiuk wywodzący się z podhajnowskich Dubin, który – już w zmienionych warunkach politycznych – w 1922 roku został wybrany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W jednym z archiwów w Mińsku zachowało się postanowienie Białoruskiego Zjazdu Powiatu Bielskiego, zwołanego dnia 20 grudnia 1918 roku w miejscowości Szczyty, o podporządkowaniu się władzom Białoruskiej Republiki Ludowej.
Białorusini z Białostocczyzny wstępowali również do formacji wojskowych Białoruskiej Republiki Ludowej i stworzyli nawet samodzielny pułk białostocki.
Pod opiekuńczymi skrzydłami władz Białoruskiej Republiki Ludowej rozwijało się na Białostocczyźnie szkolnictwo białoruskie. Powinniśmy więc być dumni z takich nauczycieli jak Wiera Matejczuk rodem z Ogrodniczek pod Supraślem, czy Aleksander Wołkowycki z Narewki.
Warto też odnotować, iż obwieszczenie ponad sto lat temu niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej zaczęły także doceniać obecne władze Republiki Białoruś. Rok temu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RB, prowadzonej przez Departament do spraw Archiwów i Kancelarii, w zakładce „Utworzenie państwowości białoruskiej w latach 1918-1920”, zaprezentowano najważniejsze wydarzenia i dokumenty związane z działalnością Białoruskiej Republiki Ludowej.

Żywie Biełaruś !

Białystok, 25 marca 2019 roku


Komitet Organizacyjny obchodów rocznicy obwieszczenia niezależności
Białoruskiej Republiki Ludowe
j
 

serwisy internetowe strony internetowe