a a a
2010-03-28

Relikwie Poczajowskich Świętych w naszej cerkwi

     Tegoroczna Niedziela Palmowa była wyjątkową w życiu naszej parafii. Do świątyni bowiem przybyły cząsteczki relikwii świętych Hioba i Amfilochiusza z Poczajowa na Ukrainie. 
     Święty Iow Poczajowski to powszechnie znany i czczony prawosławny święty. Do jego relikwii, które spoczywają w słynącej cudami Poczajowskiej Ławrze, pielgrzymują miliony wiernych. Od dziś w sposób szczególny ten święty jest też z nami, w naszej cerkwi.  


      Relikwie przybyły do Białegostoku z Ukrainy dzięki staraniom naszego proboszcza, o. Marka. Mnisi z Poczajowskiej Ławry przychylnie odnieśli się do jego prośby o oddzielenie fragmentu relikwii i podarowanie jej cerkwi na Bacieczkach, a miejscowy arcybiskup poczajowski, Włodzimierz, pobłogosławił tym staraniom. 
     W pierwszych wiekach chrześcijanie odprawiali nabożeństwa na relikwiach męczenników. Pierwsze świątynie budowano na grobach świętych, traktując ich relikwie jako fundament wiary oraz podwaliny dla cerkwi, zarówno duchowej jak i materialnej. Nasza parafia stoi przed wielkim wyzwaniem stworzenia nowej parafialnej wspólnoty oraz budowy nowej świątyni i plebanii. Stojąc przed takim wyzwaniem, pokładamy
nadzieję w Bogu, a za duchowy fundament naszej wspólnoty uważamy święte relikwie. Przyzywamy też na pomoc naszych niebiańskich Opiekunów i Orędowników: świętego Apostoła Jana, darmo leczących Kosmę i Damiana oraz świętych Iowa i Amfilochija Poczajowskich.  
    W najbliższym czasie do cerkwi przybędzie też nowa ikona świętych Iowa i Amfilochiusza. Rozpoczęły się też prace nad nowym kiotem do ikony, w którym będzie umieszczony relikwiarz z moszczami świętych z Poczajowa. 

Święty HIOB POCZAJOWSKI
Преподобный Иов, игумен Почаевский
(żywot - kliknij)

 Święty mnich AMFILOCHIUSZ POCZAJOWSKI
Преподобный Амфилохий Почаевский
(żywot - kliknij)

 Relacja z pielgrzymki na Ukrainę, która przywiozła do Białegostoku święte Relikwie.

GALERIA ZDJĘĆ dokumentujących przybycie Relikwii do naszej parafii.

serwisy internetowe strony internetowe