a a a
2020-04-24

Porządek nabożeństw od 26.IV, również w internecie

Christos Woskriesie!
    Drodzy Bracia i Siostry,
   Poniżej przedstawiamy schemat tygodniowych nabożeństw obowiązujący w czasie epidemii. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniami władz w naszej cerkwi Jana Teologa może przebywać jednocześnie 20 osób, a w cerkwi św.Mikołaja 5 osób. Na prośbę licznych wiernych będziemy kontynuować transmisje nabożeństw w Internecie. Prosimy przestrzegać reżimu liczby osób w cerkwi i informujemy, że z zachowaniem odległości można stać na podwórku. Na wszystkich nabożeństwach modlimy się za Was i bardzo nam Was brakuje, ale musimy być odpowiedzialni. Nasz formularz E-Zapiska funkcjonuje bez zmian- korzystajcie z niego!

PORZĄDEK NABOŻEŃST W CZASIE EPIDEMII


Sobota (Cerkiew św. Jana Teologa), 20 osób
09:00 Święta Liturgia
17:00 Całonocne Czuwanie

Niedziela (Cerkiew św. Jana Teologa), 20 osób
08:00 Święta Liturgia
10:00 Święta Liturgia  Transmisja w Internecie
 17:00 Wieczernia i Akafist do śww. Lekarzy Kosmy i Damiana z modlitwą o ustanie zarazy Transmisja w Internecie

Środa (Cerkiew św. Mikołaja Serbskiego), 5 osób
08:00 Święta Liturgia Transmisja w Internecie

30.IV. Czwartek (Cerkiew św. Mikołaja Serbskiego)
20:00 Wieczernia i Molebień przed relikwiami św. Mikołaja Serbskiego o ustanie zarazy. Tylko Transmisja w Internecie

TRANMISJE SĄ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH TUTAJZapiski

serwisy internetowe strony internetowe