a a a
2022-03-24

REKOLEKCJE w SP12 i SP16

 


PRAWOSŁAWNE REKOLEKCJE W SP12 i SP16
6-8 KWIETNIA 2022 


ŚRODA 06. IV. 

8:00 Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów - cerkiew domowadla chętnych.  

17:00 Nabożeństwo wieczorne - duża cerkiew. Podczas nabożeństwa uczniowie przystępują do sakramentu Spowiedzi - obecność obowiązkowa! 


CZWARTEK 07.IV. Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy 

09:00 Liturgia Święta - duża cerkiew.  Uczniowie przystępują do sakramentu Eucharystii - obecność obowiązkowa! 


PIĄTEK 08.IV.  

8:00 Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów - cerkiew domowadla chętnych. 

17:00 Jutrznia z czytaniem Akatystu do Bogurodzicy - cerkiew domowadla chętnych. PRZYPOMNIENIE: Nabożeństwo wieczorne w środę i poranne w czwartek są obowiązkowe! Przystępując do sakramentów bądź przygotowany. W środę przed spowiedzią zrób rachunek sumienia, przemyśl swoje grzechy. W czwartek mamy duże święto- Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy, bądź w cerkwi na czas (9:00), ubierz się schludnie i nie zapomnij o poście eucharystycznym (nic nie jedz i nie pij rano). Tego dnia przystępujesz do najświętszego sakramentu- Ciała i Krwi Zbawiciela Jezusa Chrystusa.   
serwisy internetowe strony internetowe