a a a
2010-04-26

Wykład ojca Proboszcza

Dnia 23 kwietnia 2010r. odbyło się Diecezjalne Spotkanie Młodzieży. O godzinie 18:00 w Centrum Kultury Prawosławnej o. Marek Wawreniuk wygłosił referat na temat: Strach przed zobowiązaniami, czy przed samotnością? Single, małżeństwo i życie na kocią łapę.

      Duchowny podkreślał fakt, że w Cerkwi Prawosławnej, sakrament małżeństwa jest szczególnie istotny. Błogosławieństwo, które „dostaje” każdy związek zawarty przed Obliczem Boga, powinno pomóc ludziom przeżyć wspólnie, aż do śmierci. Powinno tak być, ale nie zawsze tak się dzieje. Cerkiew umożliwia „zdjęcie” tegoż błogosławieństwa, lecz jest to wielki dramat duchowy. Przystępując do sakramentu w Cerkwi Prawosławnej, niejako zobowiązujemy się do wychowywania dzieci zgodnie z dogmatami tej wiary. Rodzina tworzy małą cerkiew. Rodzice mają obowiązek nauczyć swoje pociechy, czym jest grzech, jak prawidłowo się spowiadać, jak żyć w zgodzie z nauką chrześcijańską. Nie jest to łatwe, gdy tworzymy związek wyznaniowo mieszany. Czy można nauczyć kogoś zasad wiary, o których tak naprawdę samemu się niewiele wie?
      W Starym Testamencie konkubinat był tolerowany, a nawet zalecany. Panowała także zasada lewiratu – gdy kobieta zostawała wdową, musiała poślubić brata swojego zmarłego męża. Wszystko to w celu zachowania ciągłości rodu. Już w czasach nowotestamentowych takiego przyzwolenia nie było. Obecnie nasza moralność uległa zmianie. Niegdyś napiętnowane życie na kocią łapę, spotyka się dziś z akceptacją społeczeństwa. Stało się to zjawiskiem powszechnym, choć jest to związek tworzony w grzechu – cudzołóstwie.
      Każdy człowiek ma prawo szukać swojej drogi życiowej tak długo, dopóki nie będzie pewien, że znalazł tę właściwą. Niektórym to zajmuje całe życie – do śmierci pozostają samotni. Cerkiew nie przekreśla takich osób, stara się jedynie pomóc im w dokonaniu właściwego wyboru. Ludzie mogą spełnić się duchowo nie tylko wstępując w związek małżeński, czy oddając swe życie na służbę Bogu.
      W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja, uczestnicy zadawali pytania. Ojciec Marek na wszystkie udzielił odpowiedzi. Na spotkanie przybyło liczne grono zainteresowanych tematem, młodych ludzi (około 90 osób). Wykład rozpoczął się i zakończył wspólną modlitwą.

za: www.bmpdbg.pl

serwisy internetowe strony internetowe