a a a
2010-06-13

NOWE WEJŚCIE

  Dzięki pomocy i ofiarności jednego z naszych parafian zreorganizowaliśmy teren naszej parafii. Zamontowaliśmy nową bramkę wejściową na teren parafialny, która będzie służyć jako główne wejście w czasie nabożeństw i dyżurów kancelarii. 
  Nowa brama powstała też od strony ulicy Herberta - będzie to wjazd dla ciężkiego sprzętu w czasie rozpoczynającej się budowy.
Przy bramce wejściowej stoi też nowa tablica informacyjna, którą wykonał w darze jeden z ojców zaprzyjaźnionego z naszą parafią monasteru św. Dymitra w Sakach.
   Do ważnej zmiany doszło też w samej świątyni. W związku ze zbliżającymi się upałami na chórze zainstalowano profesjonalną wentylację oraz klimatyzację. Projektem instalacji oraz montażem zajął się jeden z naszych parafian.
   We wszystkich pracach uczestniczyli parafianie w ramach czynu społecznego.
Za okazane wsparcie i zrozumienie potrzeb serdecznie dziękujemy ofiarodawcom oraz wszystkim, którzy poświęcili swój czas i trud dla dobra swojej parafii. Spasi Hospodi!

serwisy internetowe strony internetowe