a a a
2020-03-11

WAŻNE! Informacje o aktualnym funkcjonowaniu parafii


           Drodzy Bracia i Siostry,
   Znajdujemy się w trudnym momencie i wielu z nas nie wie co czynić. Jako ludzie wierzący wiemy, że w każdym wyzwaniu czy problemie powinniśmy kierować nasze oczy ku Zbawicielowi trudząc się aby Jego przykład i Jego Nauka były miarą i kryterium naszego zachowania i naszych decyzji. Jeśli chcemy wypełniać Wolę Bożą „jedni drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Gal 6,3) i tak „po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35).  Po pierwsze powinniśmy wzmocnić nasz post i skupić się na modlitwie albowiem sam Pan mówi, że „modlitwą i postem” (Mk 9,29) pokonać można największego wroga. W naszych modlitwach nie zapomnijmy o wszystkich chorych, którzy na całym świecie cierpią skutki epidemii. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki, naukowców, ludzi podejmujących ważne decyzje i wszystkich, którzy na całym świecie czynią starania dla opanowania wirusa. Przecież czynią to również dla nas. Módlmy się i za dusze zmarłych.
   Jednocześnie jako odpowiedzialni i światli ludzie powinniśmy naszą roztropnością i miłością do bliźniego zaświadczyć naszą wiarę w Chrystusa okazując ją w szczególności tym, którzy są szczególnie narażeni na skutki pandemii. Powinniśmy kierować się nie tylko ochroną naszego życia, które jest darem Bożym, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za życie naszych bliźnich. Odpowiedzialność oznacza mądre postępowanie, bezwzględne podporządkowanie zasadom, które są wprowadzane w trosce o nas i o naszych bliźnich. Oznacza rozsądek i spokój a nie sianie paniki. Nie daj Boże, aby nasza osobista odwaga i wiara nabrały charakteru zuchwałości czy pychy, ale cechowała nas pokora i dyscyplina. Bądźmy odpowiedzialni i rozsądni. Bóg dał nam rozum i wiedzę abyśmy z nich korzystali, dlatego brzemiennym w skutki może być nieposłuszeństwo czy ignorancja. Zarówno ta obywatelska jak i religijna. „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Mt 4,7) mówi Chrystus, dlatego potraktujmy sprawy odpowiedzialnie i zastosujmy się do poniższych zaleceń naszej parafii.
   W najbliższych dniach, dniach Wielkiego Postu, spróbujmy ograniczając nasze relacje z bliźnimi odnaleźć w swoim sercu, „we wnętrzu serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga” (1P 3,4) bliskość z Bogiem i poczuli miłość do drugiego człowieka. Tą miłością, daj Boże, będziemy mogli się podzielić jeszcze silniej i mocniej ze światem, kiedy epidemia minie. Dziś ważne jest abyśmy w zdrowiu i spokoju zaczekali na ten dzień i znowu wszyscy radośnie objęli jeden drugiego.


Komunikat Prawosławnej Diecezji Białotocko-Gdańskiej po spotkaniu z dziekanami: białostockim, gródeckim i sokólskim oraz proboszczami prawosławnych parafii Miasta Białegostoku


1. Wszystkie nabożeństwa duchowni będą odprawiać zgodnie z wielkopostnym harmonogramem.
2. Z bólem serca powiadamia się wiernych o obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 roku, w którym zabrania się uczestnictwa wiernych na nabożeństwach powyżej 5-ciu osób (pod rygorem mandatu 5.000,- złotych). Rozporządzenie premiera obowiązuje do 11 kwietnia 2020 roku.
3. W trosce o łączność modlitewną z parafianami proboszczowie postarają się transmitować nabożeństwa z parafii on - line.
4. Informację dotyczącą transmisji proboszczowie umieszczą na internetowych stronach parafii i diecezji.
5. W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby osób uczestniczących w nabożeństwach, w celu umożliwienia przystąpienia do sakramentu Eucharystii większej ilości wiernych, Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów będzie sprawowana codziennie.
6. O ewentualnych zmianach, podyktowanych ww. rozporządzeniem, a także dotyczących życia i funkcjonowania parafii, proboszczowie będą informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.
 Zasady funkcjonowania naszej parafii w okresie epidemii
- stan na 26 marca 2020


1. Nabożeństwa będą sprawowane zgodnie z harmonogramem. Na nabożeństwach będziemy modlić się za naszych parafian. Będziemy wspominać wszystkie imiona przedłożone nam na karteczkach, najlepiej zrobić to poprzez formularz E-Zapiska

2. Uwzględniając decyzje władz państwowych z dnia 24 marca b.r., dotyczące wprowadzenia stanu epidemii i ograniczenia udziału wiernych w nabożeństwach do 5 osób, apelujemy do naszych wiernych o poważne potraktowanie ograniczeń oraz stosowanie się do nich. Zasada 5 osób będzie przez nas przestrzegana.

 

3. Aby umożliwić naszym wiernym przystępowanie do sakramentu spowiedzi i Eucharystii od poniedziałku do piątku będziemy sprawować Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów. Patrz HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW

4. Wizyty duszpasterskie z sakramentem Eucharystii lub świętym olejem odbywają się po uprzednim telefonicznym kontakcie.

 

5. Pracujemy nad tym aby niektóre nabożeństwa z naszej parafii można było śledzić w Internecie. Już dziś jest wiele takich transmisji w mediach. Zachęcamy do ich oglądania.


W mocy pozostają również wcześniejsze zalecenia:

W związku z poważną sytuacją szerzącej się pandemii koronowirusa oraz zagrożeniem  życia i zdrowia wszystkich osób bez wyjątku, nasza parafia apeluje o:


1. Przestrzeganie zaleceń krajowych służb sanitarnych i epidemiologicznych.


2. Zachowywanie higieny osobistej i szeroko rozumianej ostrożności.


3. Osoby przeziębione, chore powinny zachować szczególną ostrożność oraz pozostać w domach.


4. Zawieszamy próby chórów, spotkania Bractwa oraz lekcje języka rosyjskiego do odwołania.


5. Rekolekcje uczniów są przełożone na późniejszy czas.


6. Nabożeństwa w naszej cerkwi będą odbywać się wg wcześniejszego harmonogramu ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń służb sanitarnych oraz dodatkowych środków ostrożności.


7. Wszystkie nabożeństwa są przeniesione do dużej cerkwi św. Jana Teologa do odwołania.


8. Kancelaria parafialna działa poprzez kontakt telefoniczny.
Numery telefonów
TUTAJ


9. Zachęcamy wszystkich do jednomyślnej modlitwy w intencji ustania zarazy. W miarę możliwości modlimy się codziennie o godz. 20:00 w naszych domach wraz z rodzinami. Tekst modlitw do pobrania
TUTAJ.


10. Wszystkie osoby, a w szczególności te starsze,  które potrzebują wsparcia lub pomocy w codziennych sprawach, mogą liczyć na pomoc duchowieństwa, proszę dzwonić. 

Apelujemy i prosimy wszystkich o wspólną modlitwę oraz zachowanie roztropności i spokoju.


Duchowieństwo

 

 

 

serwisy internetowe strony internetowe